Dr inż. Piotr Adamczyk

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Zakład Rynków Finansowych

 

Strona główna

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne

 

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych 

Studia stacjonarne

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

 

Studia niestacjonarne

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

 

 

Instrukcja do prezentacji

Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych

 

Makroekonomia

 

Determinanty dochodu narodowego